Taras odwrócony, zaprojektowany na dachu, wymaga odwrotnie (niż w zwyczajnym tarasie) ułożonych warstw stąd jego potoczna nazwa. Istota tej technologii polega na tym, iż warstwa izolacji termicznej ułożona jest powyżej izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej. W tym przypadku najpierw kładzie się hydroizolację, później ocieplenie i dopiero warstwę wierzchnią. Przy takim układzie warstw izolacja przeciwwodna i konstrukcja dachu pracują w stałych temperaturach zbliżonych do temperatury pomieszczeń wewnętrznych co eliminuje naprężenia termiczne oraz zapewniona zostaje ochrona izolacji przeciwwodnej przed uszkodzeniami mechanicznymi mogącymi powstać zarówno w trakcie konstruowania jak i eksploatacji tarasu. Układ odwrócony jest układem otwartym. Woda czy wilgoć jaka może dostać się do układu ma zawsze możliwość swobodnego odpływu w warstwie drenażowej lub może odparować. Z tego powodu odpowiedni układ konstrukcyjny tarasu decyduje o jego trwałości i bezawaryjnej eksploatacji.