Artykuł mówi o coraz poważniejszym problemie cyberprzemocy na platformach społecznościowych, zwłaszcza w kontekście młodzieży, oraz…