Artykuł omawia kluczowe elementy sukcesu w procesie ewolucji biznesowej oraz wpływ zmian technologicznych na strategię…