Artykuł skupia się na strategiach oszczędzania i kontrolowaniu wydatków w budżetowaniu domowym, stanowiących kluczowy element…