Artykuł koncentruje się na skutecznych strategiach zarządzania płynnością finansową w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).…