Artykuł opisuje wprowadzanie nowych technologii jako kluczową część procesu transformacji firm w erze cyfrowej, starannie…