Współczesne firmy często napotykają na konieczność restrukturyzacji w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe i…